FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
रामप्ररसाद ढुङ्गेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rpdhungel2010@gmail.com ९८५२०७९१११
सुरेन्द्र राई अधिकृत सातौ akhuwa1@gmail.com ९८४२४७२४२७
मुकुन्द राई लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा manusurphong@gmail.com ९८४२११८४९०
सुनिल दाहाल अधिकृत छैठाै प्रशासन शाखा sunildahal.ddc@gmail.com ९८५२०५२१२५
लदाेर्ची शेर्पा अधिकृत छैठाै याेजना शाखा ९८५२०८५०००
प्रकाश मेहता इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०५२९६०
माे‍.सफि रहमान अधिकृत छैठाै स्वास्थ्य शाखा ९८४२१५३४९५
गिता काेइराला अधिकृत छैठाै याेजना शाखा ९८५२०५२२१०
बबिन शाक्य सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधि शाखा ito.bhojpurmun@gmail.com ९८६५६५८१६५
कर्ण बहादुर पुलामी लेखा, प्रशासन तथा सामाजिक परिचालक अधिकृत सुरक्षित आप्रवान परियोजना (सामी) ९८४९६३६९४०
खगेन्द्र खड्का सूचना अधिकृत आप्रवासी स्राेत केन्द्र mrcbhojpur2019@gmail.com ९८५२०७७६६६
बावुराम राई सोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगारर कार्यक्रम ९८४२४९०३९३
नवराज ढकाल सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५२०५२३७५
सन्ताेष कटुवाल पशु चिकित्सक पशुपंछी शाखा ९८५२०५२७१२
राज कुमार राई सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9८५२०८३९००
जनकश्वरी राई सहायक पाचाैं कृषि शखा ९८१०५०७५५८
वुनु राई महिला विकास निरिक्षक महिलाऽ बालबालिका तथा जेषठ नागरिक शाखा raibunu67@gmail.com ९८५२०५२८२६
पदम बहादुर प्रधान सहायक पाचाैं शिक्षा, युवा ता खेलकुद शाखा education.bhojpurmun@gmail.com ९८४९७९८६४१
राजकुमारी तामाङ्ग सव.इन्जिनियर वडा प्राविधिक (वडा नं. ६) ९८४२५०८५९६