FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यकाे सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

च.नं. ५४४ कार्यादेश दिइएको वारे । (स्थायी लेखा-मु.अ.कर दर्ता नं. ६०१३१९५८९) प्रो.समिर कुमार मोक्तान सम्पर्क नं. ९८५१०३२६२८ भोजपुर नगरपालिका वडा नं. ७, भोजपुर ।

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सूचना

Invitation for Bids