FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

‍औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

मसलन्द सामान खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आ.व. २०७९/८० मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृति हुने सम्बन्धी सूचना

Invitation for Sealed Quotation (Published Date: 2078/05/31)

Invitation for Sealed Quotation (SecondPublished Date: 2078/05/28)