भोजपुर नगरपालिकामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत् गर्दछु। राजस्व शाखा : येही आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को एकीकृत सम्पति कर सुरु भएको छ, एकीकृत सम्पति कर यही पौष मशान्ता सम्म १०% छुट, व्यवसाय कर यही आशोज मसान्त सम्म । फोहोरमैलाको दस्तुर ३ महिना कटेमा १२% जरीवाना, ६ महिना कटेमा १५% जरीवाना, १ वर्ष कटेमा २०% जरीवाना। फाेहाेरमैलाकाे दस्तुर १ वर्षकाे एकमुस्त तिरेमा ५% छिट गरिन्छ ।

संछिप्त परिचय

 नेपाल सरकारको मिति २०७१ बैशाख २५ गतेको निर्णय वमाेजिम ७२ वटा नगरपालिका घोषणाका क्रममा यस भोजपुर नगरपालिकाको गठन गरिएकोमा वि.सं. २०७१ ज्येष्ठ २ गतेदेखि विधिवत रुपमा आफ्नो कार्यसन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएकोछ । भोजपुर नगरपालिका नेपालको १ नं.