भोजपुर नगरपालिकामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत् गर्दछु। राजस्व शाखा : येही आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को एकीकृत सम्पति कर सुरु भएको छ, एकीकृत सम्पति कर यही पौष मशान्ता सम्म १०% छुट, व्यवसाय कर यही आशोज मसान्त सम्म र व्यवसाय करकाे जरिवाना मिनाह गरिएकाे छ। फोहोरमैलाको दस्तुर ३ महिना कटेमा १२% जरीवाना, ६ महिना कटेमा १५% जरीवाना, १ वर्ष कटेमा २०% जरीवाना।

 

Welcome to Bhojpur Municipality

No front page content has been created yet.